Så tycker Socialdemokraterna

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Det finns flera åtgärder som kan förbättras. Vi vill se fler polisiära sambandsmän ute världen där vi vet att barnsexhandel förekommer. Svenska ambassader och konsulat bör rapportera svenskar som anmäls, åtalas eller döms utomlands. Det finns behov av fler informationsinsatser mot svenska turister. Det är viktigt att det finns en minister i regeringen som tar ansvar för helheten när det gäller barnsexhandel. Vi vill även utreda om preskriptionstiden kan tas bort helt när det gäller grova sexuella övergrepp mot barn.

Morgan Johansson
Socialdemokraterna