Så tycker Miljöpartiet

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Miljöpartiet anser att köp av sexuella handlingar ska bekämpas, särskilt när det handlar om barn. Det handlar om att bekämpa sexhandel via internet, gränsöverskridande prostitution, ökad kunskap hos såväl barn och unga om sexhandel på internet och verksamhet som genomförs av sk Nätvandrare, för ökad vuxennärvaro i forum där barn finns.

Maria Ferm
Miljöpartiet