Så tycker Moderaterna

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Arbetet mot barnsexhandel ska ske brett och ges hög prioritet. Inte minst är det internationella arbetet viktigt. Likaså samarbetet med olika aktörer; ideella organisationer, näringsliv m.fl. Sverige driver dess frågor tydligt och ska självklart fortsätta med det.

Beatrice Ask
Moderaterna