Så tycker Kristdemokraterna

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Vi anser bland annat att förändringar behöver göras av groominglagen. Vi tycker att maxstraffet ska höjas och vi behöver se över kraven så att det blir lättare att visa om personen medvetet vilselett barnet genom att exempelvis ha skapat falska identiteter för att kunna söka kontakt med barnet i sexuellt syfte. Då grooming är att betrakta som förberedelse till en rad andra brott bör det mer likställas med andra förberedelsebrott. Så har till exempel förberedelse till mord och mord samma straffskala. I praktiken blir straffet för förberedelse lägre än om gärningen har genomförts, men ger en möjlighet till längre straff och signalerar också brottets mycket allvarliga art. Likaså bör lagstiftningen hänga med i den tekniska utvecklingen och vi se över om ett nytt brott bör införas – virtuell våldtäkt. Vi vill också:
- Höja minimistraffet för människohandel,
- Ge människor som fallit offer för människohandel rätt till permanent uppehållstillstånd och,
- Verka för en förändrad syn på så kallade sexköp i allmänhet och mot barn i synnerhet i andra länder.

Caroline Szyber
Kristdemokraterna