Så tycker Folkpartiet

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Stärka det europeiska arbetet mot gränsöverskridande brott, såsom barnsexhandel. Rekrytering av fler experter till polisen. Ökad nationell koordinering av insatser mot barnsexhandel inom ramen för den nya nationella polismyndigheten. Fortsatt utbildningssatsningar inom rättsväsende, socialtjänst m.m.

Johan Pehrsson
Folkpartiet