Så tycker Centerpartiet

Fråga:

Planerar ni att vidta andra åtgärder mot barnsexhandel under mandatperioden?

Svar:

Att motverka barnsexhandel är självklart oerhört viktigt för Centerpartiet. Det finns många initiativ som vi ser positivt på och några exempel är: Specifika åtgärder för regeringens och resebranschens gemensamma arbete mot barnsexhandel. Inför ett tydligt ställningstagande mot sexuell exploatering av barn. Behåll den nuvarande nollvisionen i handlingsplanen mot sexuell exploatering av barn samt utvidga till att också inkludera målsättningar kring efterfrågan och lönsamhet. Detta kommer vi att jobba för under den kommande mandatperioden.

Johan Linander
Centerpartiet