Så tycker Vänsterpartiet

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Den som är i riskzonen för att begå sexualbrott mot barn och vill ha hjälp har i dag svårt att få stöd och behandling. Ibland kan det vara människor i omgivningen som inser problemet och som inte vet vart de ska vända sig.

Arbetet i syfte att nå potentiella förövare behöver förbättras. Det är inte minst viktigt att nå den grupp som konsumerar barnpornografi, eftersom det finns ett starkt samband mellan denna konsumtion och sexuella övergrepp på barn. Det ska gå att erbjuda behandling för potentiella gärningsmän på samma sätt som för dömda gärningsmän. Det behövs även, som komplement, en särskild jourlinje med möjlighet till stöd och hänvisning till andra insatser.

PrevenTell erbjuder just den typen av preventiva insatser som vi anser är både viktiga och nödvändiga, därför kommer vi att arbeta för att säkra förutsättningarna för att PrevenTell ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även efter 2014.

Lena Olsson
Vänsterpartiet