Så tycker Socialdemokraterna

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Den finansiering som PrevenTell fått från regeringen sträcker sig till 2014. I projektet har ingått att kartlägga lokala verksamheter i syfte att kunna hänvisa hjälpsökande och anhöriga i hela landet samt lägga grund för ett nationellt nätverk av vårdgivare och andra aktörer inom området. Projektet utvärderas nu, inte minst för att se om arbetssättet implementerat in i ordinarie verksamhet i landet. Vi vill att den verksamhet som PrevenTell ägnar sig åt ska finnas tillgänglig i hela landet. Därför kommer vi att stötta verksamheten, men utvärderingen måste visa vilket sätt som är det mest effektiva.

Morgan Johansson
Socialdemokraterna