Så tycker Miljöpartiet

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Miljöpartiet driver sedan länge att alla som dömts för våld i nära relation och sexuella övergrepp, ska genomgå vård och behandling för detta. Samtidigt vill vi att stödet för det förebyggande arbetet ska vara kontinuerligt och stabilt. Det arbete som PrevenTell bedriver är viktigt och vi förutsätter att finansieringen får en stabil lösning, antingen genom staten eller landstinget. Även stödet till mansmottagningarna måste säkras.

Maria Ferm
Miljöpartiet