Så tycker Moderaterna

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Vi vill att nya metoder som fungerar bra ska införlivas i ordinarie verksamhet så långt möjligt, men ibland kan det finnas skäl till att en särskild satsning fortgår. Projektet på Karolinska ska slutredovisas i december 2014, först då finns skäl att ta ställning till vad som ska hända med det framöver. Arbetet för att förebygga brott och förhindra återfall är viktigt och ska ges hög prioritet. Flera myndigheter bidrar till att öka kompetens på området och ska självklart fortsätta med det.

Beatrice Ask
Moderaterna