Så tycker Kristdemokraterna

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Det är otroligt viktigt med både förebyggande arbete och behandling. Grunden att förebygga så att brott inte alls begås och när så sker ha ett fokus på behandling. Kristdemokraterna har länge sagt att Kriminalvården måste vara brottsförebyggande och här handlar det om att få ett större fokus på behandling. Båda dessa områden kommer vi att fortsätta att prioritera.

Caroline Szyber
Kristdemokraterna