Så tycker Folkpartiet

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Ja. Detta viktiga arbete för att förebygga sexuella övergrepp ska inte behöva drivas på tillfälliga projektmedel.

Johan Pehrsson
Folkpartiet