Så tycker Centerpartiet

Fråga:

Kommer ditt parti att garantera fortsatt och långsiktig finansiering av PrevenTell efter 2014? Hur kommer ni att utveckla den förebyggande vården och arbetet gentemot förövare under kommande mandatperiod?

Svar:

Centerpartiet tycker att Preventell är en bra satsning och finansieringsfrågan bereds just nu hos Regeringskansliet.

Johan Linander
Centerpartiet