Så tycker Vänsterpartiet

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Vänsterpartiet har länge drivit kravet och motionerat i riksdagen om att införa obligatorisk genusutbildning och utbildning i sexualiserat våld på juristlinjen, lärarutbildningen och i polisutbildningen. Vi anser även att de som redan är verksamma inom dessa yrken regelbundet ska få utbildning om sexuella övergrepp m.m.

Vänsterpartiet kan konstatera att få anmälningar om sexualbrott mot barn utomlands leder till åtal. Detta beror självklart till viss del på större bevissvårigheter, men det beror även på en för dålig kunskap om och prioritering av dessa brott. Specialiserade poliser finns i dag, men utbildning om barnsexturism måste bli en integrerad del av utbildningen för hela rättsväsendet, inklusive för samtliga av landets jurist- och polisutbildningar. Vi anser även att sexualbrott som begås mot barn utomlands bör få ökad prioritet inom hela rättsväsendet

Lena Olsson
Vänsterpartiet