Så tycker Socialdemokraterna

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Det har genomförts utbildningssatsningar som riktat sig mot bland annat poliser, åklagare, domare och advokater, men även personal inom skola, fritid och socialtjänst. Brottsoffermyndigheten har bland annat utvecklat ett internetbaserat utbildningsprogram som myndigheter kan ta del av. Det är viktigt att utbildningssatsningarna fortsätter och att de implementeras in i samtliga yrkesgrupper som har kontakt med barn som brottsoffer. Vi vill ställa kravet på att alla som arbetar med barn som sexualbrottsoffer bör ha gått en särskild utbildning om barn som brottsoffer.

Morgan Johansson
Socialdemokraterna