Så tycker Miljöpartiet

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Miljöpartiet håller med om att det finns behov av ökad kunskap om och kring sexuella övergrepp och sexuell exploatering i de berörda utbildningarna och för de aktuella yrkena. Samtidigt har utbildningarna begränsad längd och det är många kunskaper som ska rymmas. I ett första steg tycker vi det är prioriterat att domare och åklagare har utbildningar i dessa frågor men vi är beredda att se över hur dessa kunskaper kan förbättras hos andra berörda yrkesgrupper, såsom hos den som arbetar inom turism m fl.

Maria Ferm
Miljöpartiet