Så tycker Moderaterna

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Ser man till de yrkesgrupper som hör till rättsväsendet, domare, åklagare och poliser, är det professionen som avgör närmare kring vilka moment som ska ingå i utbildningen. Likaså om momenten ska upprepas och i så fall hur ofta. Det är bra att den typen av beslut fattas nära verksamheten. Självklart är det dock viktigt med rätt kunskap och kompetens för alla som kommer att utreda och lagföra sexualbrott mot barn.

Beatrice Ask
Moderaterna