Så tycker Kristdemokraterna

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Det är otroligt viktigt att de som arbetar med och kommer i kontakt med barn har rätt utbildning och i de allra flesta fall sker så idag. I de fall när detta inte sker bör det ses över hur det kan bli en naturlig del av utbildningen alternativt erbjudas som fortbildning. Rikskriminalpolisen har idag ett utbildningsansvar och gör ett bra arbete men det är frivilligt för exempelvis domare vilka kurser de läser som del av domarakademin. Vi anser dock inte att vi politiker ska ange exakt hur detta ska ingå i utbildningarna men vi kommer att belysa problematiken och följa frågan.

Caroline Szyber
Kristdemokraterna