Så tycker Folkpartiet

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Detta är självklart frågor som måste finnas med integrerat i utbildningen för de yrkesgrupper som möter barn. Vi har också genomfört stora utbildningssatsningar för detta inom bl.a. rättsväsendet. Detta behöver fortsätta.

Johan Pehrsson
Folkpartiet