Så tycker Centerpartiet

Fråga:

När kommer denna kunskap att vara obligatorisk på grundutbildningarna och för yrkesverksamma?

Svar:

Kunskapen är jätteviktig för de yrkesgruppen som lyfts fram i frågan och därför bör den redan i dag vara en naturlig del av utbildningarna. Men det är inte politiken som avgör vilka moment som ska ingå i varje enskild högskole- och universitetsutbildning.

Johan Linander
Centerpartiet