Så tycker Vänsterpartiet

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Vi anser därför att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff. På vissa områden, såsom sexualbrott mot barn, anser vi dock att straffsatserna släpar efter och bör höjas.

Om påföljden vid sexualbrott mot barn stannar vid böter så innebär det att någon behandlingsinsats inte blir aktuell. Det gäller t.ex. sexuellt ofredande genom blottning trots att det händer att blottare övergår till betydligt allvarligare brott och det därför finns all anledning att nå dem i tid. I andra fall blir påföljden fängelse men strafftiden är så kort att det inte är eller inte anses som meningsfullt att påbörja behandling. Det bör ske en påföljdsöversyn med hänsyn till det viktiga i att vård ska kunna erbjudas samtliga förövare.

Lena Olsson
Vänsterpartiet