Så tycker Socialdemokraterna

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Regeringen har besvarat den kritik som FN gett och menar att svensk lag uppfyller de krav som protokollet ställer. Vi menar emellertid att sexualbrott mot barn måste betraktas som mycket allvarliga och att detta bör tydliggöras ytterligare. Det har även visat sig att delar av den lagstiftning som skulle ägna ett utökat skydd mot sexuella övergrepp, som kontakt med barn i sexuellt syfte, inte fungerar tillfredsställande. Därför har nu en utredning tillsatts för att se över denna lagstiftning. Vi vill dessutom se över om övriga sexualbrott mot barn kan förstärkas. Att se över om bötespåföljden ska tas bort ska vara en prioriterad fråga.

Morgan Johansson
Socialdemokraterna