Så tycker Miljöpartiet

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning till hur straffnivåerna ska vara för dessa brott. Vi är öppna för att ta bort bötesstraffen om detta skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att minska denna typ av brottslighet.

Maria Ferm
Miljöpartiet