Så tycker Moderaterna

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Vi ser mycket allvarligt på alla former av sexuella övergrepp. Lagstiftningen på detta område har skärpts i flera omgångar. Vi är dock bedda till ytterligare skärpningar. Det kan såväl röra brottens utformning som straffskalorna. Arbete är redan igångsatt med inriktningen att ta bort böter i straffskalan för köp av sexuell handling av barn.

Beatrice Ask
Moderaterna