Så tycker Folkpartiet

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Sexuella övergrepp mot barn är ytterst grova kränkningar av barns rättigheter. Det är självklart att straffen måste stå i proportion till detta. Vi vill gärna se en översyn av straffsatserna för att se på vilket sätt de kan anpassas för att tydligare motsvara graden av allvar i kränkningen, och det är naturligt att då också överväga frågan om böter ska finnas i straffskalan. Rent generellt anser Folkpartiet också att det är ett problem att domstolar i så hög utsträckning lägger sig i den nedre delen av straffskalan för brott.

Johan Pehrsson
Folkpartiet