Så tycker Centerpartiet

Fråga:

När kommer ditt parti att följa FN:s Barnrättskommittés rekommendationer och ta bort bötesstraff för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrottet?

Svar:

Centerpartiet ställer sig bakom FN:s barnrättskommittés rekommendation att sexualbrott mot barn inte enbart ska bestraffas med böter.

Johan Linander
Centerpartiet